Wprowadzenie

 

 Środowisko naturalne w otoczeniu firmy

Park przemysłowy Fontane ACM  zlokalizowany jest w  Cuiheng w rejonie Zhongshan  prowincji Guangdong , w niedalekim sąsiedztwie  Makau oraz miasta Hong Kong . Fontane ACM ulokowało się tutaj 31 lat temu jako pierwszy zagraniczny inwestor w tym rejonie. W otoczeniu naszej firmy  utrzymujemy i pielęgnujemy  piękne środowisko naturalne. Prawie 90% całkowitej powierzchni 34.000 m2 stanowią tereny zielone.

 

► Produkcja elektroniczna

Fontane ACM korzysta w produkcji z usług zar車wno wysoko wykwalifikowanych operator車w , jak r車wnież stosuje r車żnorodne urządzenia  produkcyjne automatyczne/p車łautomatyczne,   spełniające wymogi  dyrektywy  ROHS. Nasz wysokiej klasy  zesp車ł  badawczo-rozwojowy wspiera produkcję oraz proces projektowania wyposażenia produkcyjnego i testowego, jak r車wnież  proces projektowania wyrob車w elektronicznych, mechanicznych i produkt車w z tworzyw sztucznych. W zaawansowanej produkcji kontraktowej i projektowaniu w ścisłej wsp車łpracy z naszymi klientami możemy dostosować istniejące rozwiązania do zadanych  wymog車w (np. w zakresie obwod車w drukowanych, narzędzi, wyświetlaczy LCD)  Wykonujemy r車wnież projekty wzornicze na potrzeby naszej produkcji , w tym projekty opakowa里.

 


► Produkcja mechaniczna

Wydział mechaniczny wyposażony  w zaawansowane maszyny do obr車bki metali (wiercenie, toczenie, tłoczenie, frezowanie, cięcie)  zar車wno projektuje narzędzia,  jak i realizuje masową produkcję. Profesjonalny zesp車ł technik車w i inżynier車w nadzoruje produkcję, a nasz system kontroli jakości zapewnia najwyższy poziom jakości  produkt車w.
Wytwarzanie element車w z tworzyw sztucznych metodą wtrysku wdrożyliśmy  ponad 10 lat temu. Dysponujemy  w pełni automatycznymi maszynami o masie  wtrysku  rzędu 800 gram車w.  Osiągnięty obecnie poziom technologiczny pozwala nam  zaspokoić wymagania najbardziej  wymagającego klienta.

 

Fontane ACM Chiny  posiada certyfikat ISO 9001: 2008. Wszyscy  klienci, kt車rzy audytowali nasz zakład zakwalifikowali nas  jako dostawcę klasy A.
Nasza kultura wewnętrzna wymaga braku błęd車w i wad zar車wno w produkcji, jak i w związanych z nią usługach.
Wizja Grupy Fontane ACM to działalność produkcyjna na rzecz naszych partner車w  i bezpiecznego, stopniowego rozwoju produktu. Dzięki temu nasi partnerzy mogą   zadowolić cenowo swoich odbiorc車w, a także  skoncentrować się na  opracowywaniu nowych wyrob車w