Wprowadzenie

Założona przez Pana Hartmuta Voelknera w p車źnych latach 70' w Hong Kongu firma Fontane ACM, kt車ra zatrudniała w początkowym okresie 5 pracownik車w, rozrosła sie do 5 firm i dw車ch zakład車w produkcyjnych. Dzięki niemieckiej wiedzy eksperckiej, ścisłemu nadzorowi inżynieryjno-technicznemu oraz stale uaktualnianemu technologicznemu ※know-how§ oferuje kompleksowe rozwiązania znacząco wyprzedzając konkurencję.

 

> 1979: Fontane ACM została  założona przez Pana Voelknera w Hong Kongu.

 

> 1980: Fontane Electronic uruchomiła  w Hong Kongu produkcję zegar車w cyfrowych i zegark車w.

 

>1981: Fontane ACM założyła w Macau dodatkowy zakład  produkcji kontraktowej dla niemieckich kontrahent車w OEM.

 

>1984: W Cuiheng, miasto Zhongshan , prowincja Guangdong , niedaleko Macau powstał nowy zakład produkcyjny.

 

>1986: Grupa Fontane ACM uruchomiła   własny dział badawczo-rozwojowy  oraz produkcję, między innymi , cyfrowego sprzętu pomiarowego i urządze里 elektronicznych .

 

>1987: Rozszerzylismy produkcję w Chinach i stworzyliśmy nasz własny park przemysłowy z wykorzystaniem  technologii SMT i bondingu , linii produkcyjnych sterowanych komputerowo do lutowania rozpływowego itp. We własnych halach maszynowych uruchomiliśmy  kompleksową produkcję detali mechanicznych , w tym   malowanie element車w z tworzywa  i metalu.

 

>1994: ACE ACM Polska rozpoczęło  produkcję w październiku 1994.  Grupa Fontane ACM rozszerzyła grupę regularnych klient車w  i objęła swoim działaniem  Amerykę, Australię oraz kilka kraj車w europejskich.

 

>1997: Rozszerzylismy nasz program badawczo-rozwojowy  koncentrując  się na transmisji bezprzewodowej. Zacieśniliśmy  wsp車łpracę pomiędzy naszymi  fabrykami w Chinach i w Polsce: większość podzespoł車w elektronicznych produkowana i montowana jest w Chinach, podczas gdy montaż mechaniczny niekt車rych wyrob車w odbywa się gł車wnie w Polsce.

 

>1998: W listopadzie 1998 Fontane ACM Chiny uzyskała certyfikat ISO 9001:1994 w zakresie  produkcji i projektowania.

 

>1999/2000: Nadejście nowego tysiąclecia przyniosło  zar車wno możliwości jak i wyzwania dla Grupy Fontane ACM. Nasi pracownicy wykorzystali większość tego czasu na dalsze rozszerzanie działalności oraz udoskonalanie produkt車w i jakości usług.

 

>2001: Wprowadzenie zaawansowanych  wtryskarek  znacznie zwiększyło naszą zdolność produkcyjną w zakresie produkcji element車w z tworzyw sztucznych. Nasza wiedza i doświadczenie produkcyjne ugruntowały się  stanowiąc bazę do  dalszego wzrostu.  ACM ACE Polska uzyskało  certyfikat ISO 9002.

 

>2003: Fontane ACM Chiny uzyskała certyfikat ISO 9001:2000.

 

>2005: Europejskie przepisy o bezołowiowych produktach i redukcji substancji niebezpiecznych每 RoHS 每 stworzyły nowy bodziec  do polepszenia jakości naszych produkt車w i usług. Kontynuowaliśmy prace nad zmianą technologii produkcji , aby m車c zaoferowac naszym klientom produkty bezołowiowe przed wyznaczonym  terminem 6 lipca 2006. Zainwestowaliśmy w nowy piec rozpływowy i urządzenia do lutowania  bezołowiowego.

 

>2006/2007: Grupa ACM zainwestowała $5 milion車w w udoskonalenie każdego obszaru technicznego,   w tym  wyposażenia i środowiska produkcyjnego . Dzięki wsp車łpracy z ośmioma nowymi klientami  i opracowaniu wielu zaawansowanych projekt車w produkcyjnych   osiągnęlismy już międzynarodowy poziom zaawansowania technicznego.

 

>2008: Powiększyliśmy nasza halę maszyn oraz rozszerzylismy  nasz park maszynowy  o maszyny CNC, co  wzmocniło nasz potencjał produkcyjny.

 

>2009: Fontane ACM uzyskało certyfikat ISO9001:2008 oraz certyfikat UL.