Wprowadzenie


Kultury  Fontane ACM nie stanowi pojedynczy człowiek. Jest ona zbiorowym dorobkiem   ukształtowanym  w długim procesie  przez wszystkich pracownik車w, bez względu na miejsce pracy  i stanowisko  w firmie.

Nasza silna kultura firmy opiera sie na  trzech gł車wnych  mechanizmach:

Pierwszym jest nasze ustawiczne dążenie do doskonalenia.
Nie szukamy wielkich zmian, ale drobnych  ulepsze里, kt車re zebrane w całość doprowadzą do lepszej pracy i wyższej jakości. Każdy pracownik jest głęboko zaangażowany w proces jakościowy i stara sie udoskonalać swoją pracę krok po kroku.

                                              

Kolejnym kluczowym czynnikiem sukcesu Fontane ACM jest świadomość pracownik車w o ważności  pracy zespołowej I wsp車łpracy w ramach zespołu.

Wiemy , iż pracując w zespole jeden plus jeden r車wna się więcej niż dwa. Wielu z naszych pracownik車w w Chinach jest zatrudnionych w ACM Chiny od ponad 10 lat, a niekt車rzy są z nami od ponad 20 lat. Wszyscy oni są świadomi tego, jak cenna jest przynależność do zespołu, kt車ry zdobył duże doświadczenie i osiągnął wysoką wydajność w ciągu minionych lat.

                                            

Najważniejszym elementem naszej kultury jest nasze oddanie klientom.

Fontane ACM jest grupą zorientowaną na klienta, kt車ra dokłada wszelkich stara里 , aby uzyskać  wiekszą  satysfakcję klienta . Nasi klienci   niezmiennie  znajdują się w centrum naszej organizacji. Jesteśmy w pełni świadomi, że bez nich nie ma też nas.

                                            

 

Kultura firmy jako dusza przedsiębiorstwa stała się czynnikiem decydującym o jego przetrwaniu i pomyślnym, stabilnym rozwoju. Nowa era wiedzy ekonomicznej przynosi nam mądrość , że kto ma silną kulturę, ten ma siłe konkurować rentownością  oraz rozwojem.

Zbiorowe wsparcie wszystkich pracownik車w, jak r車wnież poczucie przynależności każdego z nich do rodziny w spos車b istotny wzmacnia sp車jność przedsiębiorstwa i siłę integrująca , r車wnież  w dużej mierze stanowią one czynniki napędzajace działalność firmy.