Wprowadzenie

 

 otoczenie zakładu
Zakład ACE-ACM Poland został założony w 1994 roku jako europejska filia produkcyjna grupy Fontane ACM. Zlokalizowany strategicznie znajduje się w odległości 3 godzin jazdy od Berlina.
ACE-ACM Poland jest właścicielem 11.000 metr車w kwadratowych gruntu oraz 2000 metr車w kwadratowych  powierzchni zabudowanej. Troszczymy się o środowisko oraz dobre samopoczucie naszych pracownik車w dlatego w najblizszym otoczeniu naszego zakładu znajdują się obszary zielone, w skład kt車rych wchodzą r車żnorodne rośliny, drzewa, fontanny, itp.

 

     

 produkcja elektroniki
Jesteśmy zakładem dobrze wyposażonym i przygotowanym do produkcji urządze里 elektronicznych jak r車wnież innych prac związanych z produkcją element車w wymagających dużego nakładu pracy.
Posiadamy możliwość produkcji na miejscu części plastykowych. Użycie aktualnych technologii w połączeniu z możliwościami tradycyjnego montażu manualnego pozwala zapewnić pełną satysfakcję naszych klient車w w zakresie montażu, projektowania obwod車w,produkcji urządze里 cyfrowych oraz audio, radiowych nadajnik車w sterujących systemami elektronicznymi i wielu innych urządze里 elektroniki użytkowej.

     

 produkcja mechaniczna
Dział mechaniczny ACE podlega systematycznemu rozwojowi już od 1994 roku i świadczy usługi w zakresie  przygotowywania r車żnorodnych elemnt車w miedzianych, projektowania narzędzi i wdrażania technologii obr車bki mechanicznej. Świadczymy kompleksowe usułgi w zakresie obr車bki mechanicznej, między innymi: wiercenie, frezowanie, cięcie, lutowanie (lutem miękkim i twardym),spawanie gięcie  oraz  piaskowanie.
Zesp車ł projektant車w, inżynier車w oraz doświadczonych technik車w gwarantuje osiągnięcię jakości zgodnej z wymaganiami ISO 9001.

Wyjatkowe połączenie doświadczenia i wiedzy pozwala na spełnienie oczekiwa里 naszych klient車w. 

     

 

Wizją grupy Fontane ACM jest odciążenie naszych zleceniodawc車w i partner車w w zakresie obsługi produkcyjnej dając im tym samym więcej czasu na rozw車j własnej działalności i wdrażanie nowych projekt車w.
Naszymi priorytetami są spełnienie wszystkich wymaga里 naszych klient車w oraz  terminowość dostaw.  Zakładamy,  że droga do uzyskania perfekcji jest nieustannym i nieko里czącym się procesem, dlatego kładziemy nacisk na  ciągłe doskonalenie.