Wprowadzenie

 

Globalne partnerstwo strategiczne oraz ochrona know-how

W obecnej, globalnej ekonomii, z niskimi kosztami, szybka komunikacją i efektywnymi systemami komunikacji jesteśmy na drodze do światowego rynku w ※globalnej wiosce§. Międzyregionalna wsp車łpraca łączy siłę obszar車w lokalnych dla naszej wsp車lnej korzyści.

 

 

Trzema gł車wnymi filarami tworzenia wartości są:

  1. Badania i rozw車j (R&D)
  2. Produkcja
  3. Marketing

 

 

 

Na światowym rynku, R&D i marketing wystepują gł車wnie w krajach zachodnich podczas gdy produkcja przesuwa się coraz bardziej do kraj車w wschodnich z ich niskimi kosztami produkcyjnymi 每 Azji a zwłaszcza Chin oraz Europy Wschodniej z nowymi członkami Unii Europejskiej.


Koszty usług i produkcji w krajach europejskich takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania są wysokie. Te kraje coraz bardziej nie są w stanie rywalizować z szybko rosnącymi zdolnościami produkcyjnymi rozwijających się europejskich obszar車w wschodnich.

 

Grupa Fontane ACM  - z niemiecką Własnością i zarządem 每 buduje te zdolności na przesztrzeni dziesięcioleci w południowych Chinach, niedaleko Hong Kongu oraz w Polsce, jako producenta kontraktowego dla zar車wno p車łwyrob車w jak i gotowych produkt車w. Do tego zaliczają się wszystkie zdolności niezbędne do wyrobu części elektronicznych i mechanicznych (palstikowych i metalowych), jak r車wnież umiejętności testowania. Możemy produkować nie tylko duże ilości w Chinach ale r車wnież mniejsze ilości w Polsce.


Więksi globalni gracze przemysłowi zbudowali swoje lokalne strefy produkcyjne na całym świecie, ale jest to zbyt kosztowne i ryzykowne dla mniejszych i średnich firm. Jesli utworza sp車łki, moga utracić sw車j cenny w ciągu kilku lat i napotkać tanią konkurencję dla ich własnych produkt車w prędzej czy p車źniej. Grupa Fontane ACM jest wyłącznym właścicielem swoich fabryk w Chinach i Polsce i nie ma żadnych lokalnych partnerstw poza kilkoma ściśle kontrolowanymi podwykonawcami. Większość produkcji odbywa sie w naszych siedzibach dla lepszej kontroli jakości oraz ochrony know-how.

 

Ochrona know-how klienta jest stałą troską w Grupie Fontane ACM i nie zdarzyła się ani jedna reklamacja w tej materii przez ponad 20 lat. Umowy mogą być sporządzane zgodnie z prawem niemieckim przez nasze Centrum Obsługi Klienta w Hamburgu.

 

Gł車wnym celem Grupy Fontane ACM jako globalnego producenta kontraktowego jest zapewnienie naszym partnerom przemysłowym kompletnych rozwiąza里 dla ich produkcji, kt車ra jest dla nas gł車wnym powodem posiadania stref produkcyjnych zar車wno w Chinach jak i w Polsce. Oferujemy kompletny serwis wszystkich czynności produkcyjnych łącznie z projektowaniem mechanicznym i obr車bką, zarządzaniem materiałowym i kompletnymi testami. Obydwie lokacje razem oferują całe spektrum naszych kliencko-partnerskich wymaga里 w redukcji koszt車w, oraz umożliwiają nam bliskość i szybkie działanie dla naszych europejskich klient車w. W naszym parku przemysłowym w Chinach, możemy zająć się r車wnież dużymi ilościami dla naszych partner車w przemysłowych w Ameryce P車łnocnej.


Grupa Fontane ACM nie produkuje i nie sprzedaje swoich własnych produkt車w na rynku konsumenckim. Oferujemy urządzenia bezprzewodowe dla klient車w przemysłowych. Rozwijamy tą wiedzę od ponad 10 lat; zdobyliśmy naszą szeroką wiedzę produkcyjną poprzez dekady ofiarnej pracy dla rozmaitych branży przemysłu. Nasz wydział inżynieryjny jestes w stanie wykonać całą pracę projektancką wymaganą do produkcji oraz test車w. Jeśli trzeba, możemy r車wnież pomagać naszym partnerom w niekt車rych, pomniejszych działaniach rozwojowych z zakresu oprogramowania i sprzętu.


Nasze fabryki posiadają certyfikat ISO 9001 lub 9002 wersję 2000. Wszyscy nasi klienci audytowali Fontane ACM jako dostawcę klasy A. Nasza kultura wewnętrzna wymaga braku błęd車w i wad zar車wno w produkcji, jak i w związanych z nią usługach.


Wizją Grupy Fontane ACM jest obsługa większośći lub całości czynności produkcyjnych naszych partner車w na zasadach, bezpiecznego, stopniowego rozwoju, tym samym pozwalając im opracować nowe produkty i zaspokajać ich rozwinięte sieci klient車w konkurencyjnymi cenami.


Jesteśmy Waszym partnerem strategicznym 每 nigdy konkurentem.

Grupa Fontane ACM
Hartmut Voelkner
Prezes