Wprowadzenie

 

ACE-ACM Polska zostało założone w 1994 roku w Białogardzie jako europejskie miejsce produkcyjne Grupy Fontane ACM. To zaledwie 3 godziny drogi z Berlina.

 

ACE-ACM Polska jest właścicielem obszaru ponad 10.000 metr車w kwadratowych oraz 2.000 metr車w kwadratowych powierzchni podłogowej. Jesteśmy doskonale wyposażeni do montażu produkcyjnego elektronicznego oraz mechanicznego, jak r車wnież do każdego rodzaju pracy manualnej. Możemy r車wnież produkowac własne elementy mechaniczne oraz metalowe.

 

Od maja 2004, Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i tymsamym nie ma już barier celnych  i czerpie korzyści z nieograniczonego dostępu do rynku UE. Koszty pracy stanowią w przybliżeniu 20 do 25% koszt車w w Niemczech czy Francji.

 

ACE-ACM Polska może akceptować małe ilości przemysłowe do szybkich dostaw z siedziby do siedziby. Nie zauważycie żadnej r車żnicy względem waszego lokalnego wykonawcy za wyjątkiem niższej ceny. Wszystkie sprawy biznesowe są z powodzeniem coordynowane przez nasze Centrum Obsługi Klienta - Fontane ACM Niemcy w Hamburgu - kt車re zapewnia pełną gwarancję oraz bezpiecze里stwo prawne.

 

                                                           

 

Opr車cz naszych obszar車w elektronicznych, założyliśmy r車wnież dział mechaniczny przeniesiony z Niemiec, wliczając dział wtryskarek plastiku oraz zakład narzędziowy. Nasze linie montażu precyzyjnego spełniają wysokie wymagania jakościowe oraz standardy dokładności.

 

ACE-ACM Polska, w bliskiej wsp車łpracy z Fontane ACM Chiny, może spełnić wszystkie wymagania klient車w europejskich. Fontane ACM Chiny koncentruje się gł車wnie na niskich kosztach i dużej produkcji, podczas gdy ACE  Polska jest bliżej naszych klient車w i specjalizuje się w szybkich dostawach i produkcji produkt車w ciężkich, kt車rych koszty transportu z Chin są zbyt wielkie aby być konkurencyjne.

 

Z naszym połączeniem siedzib oraz wysokiego poziomu usług, specjalizujemy sie w długotrwałym partnerstwie biznesowym. Mamy możliwość transferu projekt車w produkcyjnych, wydział車w produkcyjnych, czy nawet całego procesu produkcyjnego małych i średnich firm.

 

ACE-ACM Polska posiada certyfikat ISO9002 od 2001.