Wprowadzenie


Jesteśmy dobrze wyposażeni do elektronicznej produkcji montażowej oraz każdego rodzaju pracy manualnej. Możemy produkować nasze własne części plastikowe. Używając najnowszej technologii wraz z tradycyjnymi technikami montażu ręcznego, jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie sprostać wszystkim Pa里stwa wymaganiom z  zakresu montażu elektronicznego.      

                                                

Nasza misją jest by zapewnić klientom solidne i atrakcyjne cenowo produkty, kt車re zaspokoją wyjątkowe potrzeby, zapewnić siłę przebicia w marketingu oraz zapewnić długoterminowy produkt oraz wsparcie klienta oferując najszersze spektrum zintegrowanych usług; od zarządzania transportem komponent車w i montażu gotowych komplet車w do w pełni przetestowanych płytek PCB i podzespoł車w.      

                                                  

Aby spełnić wymogi Dyrektywy Europejskiej dotyczącej produkt車w bezołowiowych oraz Rohs (Redukcja Substancji Niebezpiecznych), zainwestowaliśmy w nowe urządzenia umożliwiające produkcję element車w juz bezołowiowych zgodnych z dyrektywą RoHS.

Od naszego powstania, zawsze spełnialiśmy wymogi standard車w jakości rynku europejskiego. Pracujemy zgodnie z zasadą nieustającego dążenia do postępu i braku obaw przed por車wnywaniem.

Każdy przychodzący materiał lub pr車bka od nowego dostawcy lub do nowego projektu musi być przetestowana oraz oceniona przez nasz zesp車ł inżynieryjny projektu jako dow車d i informacja zwrotna dla dostawcy. Każda partia materiału od naszych dostawc車w music być w pełni sprawdzona przez Wewnętrzną Kontrolę Jakości. Wadliwe elementy zostają odrzucone z produkcji na samym początku naszego procesu produkcyjnego.


W rozwoju obwod車w posiadamy głęboką wiedzę na temat: 

                                   


Naszym celem jest zbudowanie długoterminowego związku biznesowego z każdym z naszych klient車w.

Wysoka jakość, elastyczność i powtarzalność zostały osiągnięte dzięki pełnej kontroli mikroprocesorowej i systemowi nadzoru. Wewnętrzna kontrola jakości montażu spełnia i wykracza poza wymagania ISO. Nasze zdolności produkcyjne zapewniają najwyższą jakość zgodnie ze standardami ISO 9001.

. Cyfrowych zegar車w kontrolowanych drogą radiową
. Aplikacji mikrokontroler車w
. Przemysłowych system車w wyłącznik車w czasowych
. Urządzenia Hands-free
. Systemy transmisji bezprzewodowej
. Technologii wzmacniającej dźwięk
. Przełącznik車w prądu
. Urządze里 kontrolowanych bezprzewodowo
. Urządze里 z wyświetlaczami LCD
. Elektroniki domowej