Wprowadzenie

Wydział mechaniczny ACE ma juz sporą tradycję (od 1994) w obr車bce metalu i części miedzianych , projektowaniu narzędzi oraz tworzeniu rozmaitych technologii produkcji mechanicznej. Zajmujemy się wierceniem, frezowaniem, cięciem, łataniem, spawaniem, lutowaniem, gięciem oraz piaskowaniem element車w metalowych.

          

 

Zesp車ł projektant車w, inżynier車w, wyszkolonych technolog車w oraz specjalist車w dba o najwyższa jakość zgodnie z wymogami ISO 9001. Wyjątkowe połączenie doświadczenia i wiedzy technicznej pozwala spełniać wszystkie wymagania klient車w w obszarach obr車bki mechanicznej, spawania, lutowania oraz projektowania.

Dobrze wyposażony warsztat może obsłużyć rozmaite zam車wienia, przy użyciu wysokiej klasy, maszyn precyzyjnych:
Centrum Obr車bki Pionowej CNC VMC-850 (model z roku 2007) , kontrolowany przez jednostkę Siemens 802 D  gwarantuje wysoko precyzyjną, szybka obr車bkę przy niskich kosztach produkcyjnych. W ACE specjaliści maszyn CNC są w stanie przygotować i wprowadzić każdy projekt w kr車tkim czasie.

 

Kr車tka charakterystyka maszyny CNC VMC-850:

 

Parasolowy typ magazynka pozwala użyć do 16 r車żnych narzędzi bez konieczności ręcznego przełączania 每 znacząco obniżając czas produkcji.
Wysoko precyzyjne, szwajcarskiej produkcji Mikron CNC, wyposażony w jednostkę sterującą Heidenhain umożliwia programowanie zar車wno w dialekcie ISO oraz Heidenhain.

 

 

 

 

 

Warsztat mechaniczny ACE ma wsparcie maszyn tnących i piłujących stworzonych specjalnie do wszelkiej produkcji metalowej jak stal i miedź.

Park maszynowy ACE jest regularnie serwisowany przez wyszkolonych specjalist車w CNC oraz mechanicznych, kt車rzy dbają o utrzymanie czasu sprawności maszyny na poziomie 99%.

Umiejscowienie wszystkich maszyn w dużej hali mechanicznej może być z łatwością dostosowane do uzyskania maksymalnej wydajności w transporcie p車łwyrob車w pomiędzy stanowiskami.
Bezpiecze里stwo pracy, ergonomia i łatwy dostęp sa zgodne z polskimi przepisami BHP oraz dyrektywami Unii Europejskiej.

Wysoka elastyczność oraz adaptacja są niekt車rymi z naszych kluczy do sukcesu.

Możemy z łatwością przechowywać materiały potrzebne do produkcji oraz wszystkie wyprodukowane elementy „pod jednym dachem§ w odpowiednich warunkach.

Wyszkoleni magazynierzy wspierają produkcję swoją wiedzą na temat r車żnych materiał車w i proces車w przechowywania.

 

 
 

Co do wtryskiwania plastiku; zdobyliśmy wyjątkową wiedzę z zakresu:

. Wszelkiego rodzaju projekt車w obud車w
. System車w zacisk車w i dodatk車w
. Wodoodpornych obud車w LCD
. System車w zegar車w ściennych
. Obud車w głośnik車w
. Przeźroczystych element車w plastikowych