Wprowadzenie


    Fontane ACM Rumunia, nasze Centrum Rozwoju, działa  w bliskiej wsp車łpracy z Iasi 每 Uniwersytetem Technicznym w Rumunii aby udostepnic naszym klientom najnowsze technologie. Nasze partnerstwo z Uniwersytetem Technicznym w Iasi umożliwia naszym inżynierom rozwijanie nowych technologii, kt車re możemy bezpośrednio zastosować w naszych fabrykach. Uniwersytet Techniczny w Iasi liczy około 10.000 student車w, więc możliwym jest utworzenie kompetentnych zespoł車w złożonych z 50 lub więcej członk車w.

   Jesteśmy w stanie zaadoptowac każdy rodzaj projekt車w leżących w naszej kompetencji. Widzimy wasze projekty jako nowe wyzwania, kt車re nasz zesp車ł inżynieryjny pragnie rozwijać.

   Nie ma już potrzeby czekać dekadami zanim Wasze produkty zostana rozwinięte. Nasze wewnętrzne Centrum Rozwoju w Rumunii pozwala nam szybko reagować i skracać czas rozwoju Waszych projekt車w. Offerujemy europejską wysoką wiedzę uniwersytecką do wprowadzenia w naszych zakładach w Polsce oraz Chinach.