Infrasstructure


Nasza polityka jakości zawiera sie w 3 punktach:


Blisko, bliżej naszych Klient車w: 

Staramy się mieć głęboki wgląd na potrzeby naszych klient車w, na ich oczekiwania i wymagania. Osiągamy porozumienie odnośnie jakości naszych produkt車w i usług i robimy co w naszej mocy, aby przewyższać je i uszczęśliwiać naszych klient車w.

 

Blisko naszych Partner車w:

Tylko w bliskiej wsp車łpracy z naszymi parterami zaopatrzeniowymi możemy służyć naszym klientom najlepiej. Tu wlicza się pomaganie im w udoskonaleniach dzięki audytom i stałym informacjom zwrotnym z Wewnętrznej Kontroli Jakości.

 

Jakość całkowitaㄩ

 

Zero defekt車w w naszych produktach i zero błęd車w w naszych usługach. Pracujemy nad osiągnięciem perfekcyjnej komunikacji, szybkiej, terminowej dostawy oraz usług. Pragniemy być najlepsi we wszystkich produktach, procesach i usługach. W tym celu nigdy nie zatrzymujemy się, nie poddajemy, nie odpuszczamy. Droga do perfekcji nie ma ko里ca.

Nasza polityka jakości zaczyna się i ko里czy z klientem jako punktem centralnym: rozumienie wymaga里 klienta, kreowanie optymalnych rozwiąza里, by sprostać tym oczekiwaniom, budować systemy i procesy na miejscu, aby zapewnić jakość na każdym etapie, oraz spełnianie naszych zobowiąza里 dotyczących dostawy oraz usług przed i po sprzedażą.