Infrasstructure


Jednym z  temat車w, o kt車re zawsze dbamy w naszej stałej trosce o jakość jest ochrona elektrostatyczna (ESD).

 


ESD jest tematem starym jak sama elektronika, jakkolwiek, ochrona elektrosatyczna jest zbyt często zaniedbywana przez wielu producent車w. Nieprzestrzeganie i ignorancja regularnie uszkadza lub niszczy pracę. Większość naszych partner車w miała już złe doświadczenia z innymi dostawcami.

Zawsze byliśmy świadomi elektrostatycznych uszkodze里 w częściach elektronicznych i identyfikowaliśmy zagrożenia z tym związane już w zarodku. Nasze fabryki są wyposażone w nowoczesne urządzenia ochrony ESD. Ponadto, regularnie odbywają się szkolenia z zakresu ESD; zgodność z naszymi ścisłymi, wewnętrznymi przepisami jest stale monitorowana przez specjalnie wyszkolony personel.


Nastepujące metody są wprowadzone i regularnie sprawdzane aby zapobiec uszkodzeniom ESD:

◎Uziemianie wszystkich jednostek produkcyjnych z siecią zbiorową mniejszą niż 4 omy ﹞ Uziemienie każdego działu
◎Drzwi do rozładunku elektrostatycznego pracownik車w
◎Antystatyczne pokrycie podłogi
◎Mata antystatyczna na wszystkich stanowiskach
◎Opaski antystatyczne na każdym stanowisku, kt車rego to dotyczy
◎Antystatyczne pakowanie dla wewnętrznego i zewnętrznego transportu
◎Antystatyczne obuwie dla personelu
◎Antystatyczne ubranie w obszarach wrażliwych
◎Nowoczesne urządzenia pomiaru antystatycznego
◎Integracja wszystkich czynności zapobiegawczych ESD w naszych instrukcjach pracy i intrukcjach testowychOchrona ESD jest dla nas bardzo ważną kwestią. To jest jedyny spos車b aby osiągnąć wysoki poziom jakości i niezawodności, kt車rej zar車wno klienci jak i my wymagamy.