R&D-Center

 Nasza działalność badawczo-rozwojowa  zorientowana jest  na ※Udoskonalanie, Innowacyjnośc i Perfekcję§. Większość prac nad  rozwojem  produktu  prowadzona jest  w Centrum Rozwoju usytuowanym w Rumunii.

Od swojego powstania  Centrum Rozwoju dokonało wielkiego postępu i jako uczestnik systemu sourcingu globalnego tworzy obecnie  wysokiej jakości, uniwersalne i bezpieczne dla środowiska produkty. Nasze działania badawczo-rozwojowe na rzecz innowacyjności produktu przy  priorytetowym traktowaniu zagadnie里 ochrony środowiska i rozwiąza里 energooszczędnych  zaowocowało silną pozycją  wobec  wymagającej konkurencji rynkowej. Wszystkie nasze procesy produkcyjne i produkty spełniają wymogi dyrektywy RoHS o ograniczeniu użycia substancji niebezpiecznych .

Nasze zespoły techniczne  w Polsce i Chinach mogą koordynować i wprowadzać zmiany techniczne do istniejących  produkt車w  w kr車tkim czasie. Produkty już opracowane przez klienta  mogą być do wdrożone do produkcji masowej z wykorzystaniem  naszego doświadczenia i posiadanego know-how, co redukuje koszty i zwiększa długoterminową niezawodność.


 


Dla rozwoju produkt車w elektronicznych wykorzystujemy wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenia zdobyte  dzięki  zrealizowanym dotychczas projektom , wśr車d kt車rych znajdą Pa里stwo  :

 

>zegary cyfrowe sterowane radiowo
>aplikacje wykorzystujące mikrokontrolery
>zegarowe systemy sterujące do zastosowa里 przemysłowych
>r車żnorodne urządzenia i przełączniki sterowane radiowo
>urządzenia i systemy transmisji bezprzewodowej
>technologie wytwarzania wzmacniaczy , w tym wzmacniaczy audio
>źr車dła  zasilania
>urządzenia z wyświetlaczami LCD
>urządzenia elektroniczne do zastosowa里 domowych
>r車żnorodne  przewody połączeniowe (standardowe, głośnikowe, płaskie)
>urządzenia elektromechaniczne do zastosowa里 medycznych


Rozw車j produkt車w mechanicznych umożliwia nam  profesjonalna wiedza na temat wytwarzania :

 

>kratek wentylacyjnych
>osprzętu
>radiator車w
>obud車w stalowych
>styk車w baterii
>element車w ekranujących
>oprzyrządowania
>detali ze stali i metali kolorowych

 

Elementy z tworzyw sztucznych możemy rozwijać dzięki zgromadzonej wiedzy specjalistycznej  na temat:

 

>r車żnorodnych wzor車w  obud車w, w tym obud車w głośnikowych
>system車w mocowa里 i zacisk車w
>wodoodpornych obud車w dla wyświetlaczy LCD
>zegar車w ściennych
>wytwarzania element車w z tworzywa przeźroczystego